Kafa karıştıran İngilizce Kelimeler: Immigrate / Emigrate / MigrateHem birbirine karışan hem kafamızı karıştıran tonlarca İngilizce kelimelerden günümüz dünyasında siyasi, sosyal, ekonomik haberlerde en çok görülen kelime "Immigrate", ya da "Emigrate", ya da "Migrate". 

Kelimelerin kökü aynı "Göç etmek" olmakla beraber, bu kelimelerin aralarındaki fark nedir?

Önemli olan cümledeki olaya baktığımız bakış açısıdır. Kelimelerin fiil şekliyle başlayıp isim halleriyle devam edeceğiz.


Immigrate

Immigrate: Bir yere göç etmek, göç ederek gelmek, varmak. Varmak anlamı olduğu için genellikle to* ile kullanılır.

"Our scientists immigrated to Germany."

"Bilim insanlarımız Almanya'ya göç etti."


Immigrate eden insanlar "immigrant", bu göçün isim hali ise haliyle "immigration" olarak karşımıza çıkmaktadır.


Emigrate

Immigrate fiilinin tam tersidir, göç ederek bir yeri terk etmek anlamı taşır. Ayrılma durumu olduğu için genellikle from* ile birlikte kullanılır.

"Many scientists emigrated from our country."

"Çoğu bilim insanı ülkemizden göç etti."


Emigrate eden insanlar "emigrant", bu göçün isim hali ise haliyle "emigration" olarak karşımıza çıkmaktadır.


Migrate

Göç etmek demektir. Bir yerden bir yere olması vurgulanmamakla birlikte sadece fiilin saf kendi anlamı kullanılmaktadır.

"Buffalos migrate large distances."
"Bufalolar uzak yerlere göç ederler."


"Young people tend to migrate."
"Genç insanlar göç etmeye meyillidir."   


"Retired people generally migrate from Eastern counties to Western countries."
"Emekli insanlar genellikle doğu ülkelerden batı ülkelere göç eder."


BONUS: Migrant ve Refugee arasındaki fark nedir?

Migrant, Immigrant ya da Emigrant bilinçli bir şekilde bir yerden başka bir yere göç etmeyi seçen insanlara denir.

Refugee ise savaş veya kıtlık gibi zorunlu sebeplerden dolayı seçenek olarak değil mecburen göç eden insanlara denir. miituu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Instagram